Anmodning om justering av verdipapirfondsloven - gebyrfri innløsning

Foreningen sendte 13.januar 2014 brev til Finansdepartementet med anmodning om justering i verdipapirfondloven.