Brev til Finanstilsynet om verdipapirfondloven § 6-10 (1)

6.januar 2014 sendte foreningen brev til Finanstilsynet om verdipapirfondloven § 6-10 (1) - behov for forskriftsbestemmelser.