Februar-statistikk: Størst interesse for rentefond

I februar gikk pengene inn i rentefond og ut av aksjefond. Norske institusjonskunder dominerte februar-tallene, mens norske personkunder hadde liten aktivitet i verdipapirfond.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Samlet nettotegning i alle typer verdipapirfond utgjorde 29,7 mrd. kroner i februar. Ulike typer rentefond fikk en nettotegning på 32,5 milliarder kroner, mens det ble netto innløst aksjefond og kombinasjonsfond for 3,1 mrd. kroner.

Institusjonskundene dominerte
Norske institusjonskunder1) nettotegnet ulike typer verdipapirfond for 28,5 mrd. kroner i februar, og sto derfor for størstedelen av nettotegningen den måneden. For institusjonskundenes del gikk 31,3 mrd. kroner i rentefond, mens 2,9 mrd. kroner gikk ut av aksjefond og kombinasjonsfond.

- Verdipapirfond forvaltet av DNB Asset Management hadde en nettotegning på 30 mrd. kroner i februar. Størstedelen av dette beløpet framkommer som følge av at konsernets livselskap overførte midler fra diskresjonær forvaltning til verdipapirfond i februar, påpeker Lasse Ruud, adm. direktør i VFF.

Norske privatpersoner nettotegnet 0,3 mrd. kroner i ulike typer rentefond i februar og nettoinnløste samtidig 0,3 mrd. kroner i aksjefond og kombinasjonsfond.

Kundegruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg», som i hovedsak består av midler fra innskuddspensjonsordninger, nettotegnet samtidig for 1,1 mrd. kroner, hvorav 0,8 mrd. kroner i aksjefond og 0,4 mrd. kroner i rentefond.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948


1) Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.