Fortsatt høy tegning i rentefond

I mars fortsatte trenden fra årsskiftet med at det gikk mye penger inn i rentefond og litt ut av aksjefond. Samlet nettotegning i løpet av måneden ble på vel 8,3 mrd. kroner, og det er norske institusjonelle kunder som dominerer tallene.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).


Samtlige kundegrupper hadde positiv nettotegning i rentefond i mars, og samlet kom det netto inn nesten 8,9 mrd. kroner inn i rentefond. Av dette stod norske institusjonelle kunder for vel 7 mrd. kroner.

I løpet av måneden ble det samtidig innløst for 0,8 mrd. kroner i aksjefond, mens det netto ble tegnet for 0,3 mrd. kroner i kombinasjonsfond. Den samlede forvaltningskapitalen steg til 763,6 mrd. kroner.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948