Forvaltningskapitalen over 800 mrd. kroner

I løpet av mai økte fondskundenes midler i verdipapirfond med 26 mrd. kroner og har nå en samlet verdi på 802,6 mrd. kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF) som ble lagt frem i dag.


Siden nyttår har fondskundenes midlerøkt med 140 mrd. kroner, en økning som tilsvarer 21 prosent. Økingen er fordelt mellom 112 mrd. kroner i netto nytegning og 28 mrd. kroner i verdistigning. Størstedelen av økningen i forvaltningskapitalen, 114 mrd. kroner, har vært i rentefond, primært som følge av høy nettotegning i slike verdipapirfond.

Institusjonskundene tegner mest
I mai var samlet nettotegning i verdipapirfond 11,5 mrd. kroner, hvorav 5,2 mrd. kroner gikk aksjefond og kombinasjonsfond, mens 6,4 mrd. kroner gikk i rentefond, hovedsakelig i ordinære obligasjonsfond.

Norske institusjonskunder stod for 9 mrd. kroner av den samlede nettotegningen på 11,5 mrd. kroner, og de nettotegnet mest i aksjefond og i rentefond, med henholdsvis 3,8 mrd. kroner og 4,8 mrd. kroner.

Norske personkunder nettoinnløste aksjefond og kombinasjonsfond fond for 0,2 mrd. i mai, mens de nettotegnet for 0,5 mrd. kroner i ulike typer rentefond.

Nytegning og høye kurser
- På halvannet år har fondskundenes midler økt med 200 mrd. kroner. Det skyldes en kombinasjon av høy nytegning og at aksjemarkedet har gitt god avkastning i perioden, sier Lasse Ruud, adm. direktør i VFF.

- I denne perioden har nytegningen vært størst i rentefond, og der vesentlige midler også har funnet veien til rentefond som tar relativt høy kredittrisiko. Verdipapirfond er velegnet for å påta seg denne type eksponering, fordi fondene er underlagt lovkrav om risikospredning. Rentefond som tar relativt høy kredittrisiko har gitt svært god avkastning i årene etter finanskrisen, men det viktig å ta høyde for at slike verdipapirfond har et risikonivå som medfører at de også i perioder kan falle en del i verdi, sier Ruud.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S.Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948