Høring - forslag til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften

Foreningen sendte 28.august svar på høringen om forslag til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften (maksimal eksponering mot én utsteder og forvalterregistrering).