Høring – forslag til forskrifter til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

14.mai sendte foreningen svar på høringen om forslag til forskrifter til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond.