Nordmenn handlet aksjefond under kursfallet

Til tross for at oktober var preget av børsfall, nettotegnet norske personkunder aksjefond og kombinasjonsfond for tilsammen nesten 700 millioner kroner.

I oktober nettotegnet nordmenn aksjefond for 325 millioner kroner og kombinasjonsfond for 373 millioner kroner. Oktober ble dermed den måneden hittil i år med høyest nettotegning for disse fondstypene fra nordmenn (jf. figuren under).

Det viser ny markedsstatistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Norske institusjonskunder nettotegnet aksjefond og kombinasjonsfond for tilsammen 1,7 milliarder kroner i oktober, mens kundegruppen «pensjonsmidler med fondsvalg» nettotegnet for 1,2 milliarder kroner i aksjefond og kombinasjonsfond. Utenlandske kunder nettosolgte aksjefond og kombinasjonsfond for 4,3 milliarder kroner.

Brutto tegning + brutto innløsninger = nettotegning
Nettotegning er differansen mellom brutto tegning og brutto innløsninger. Ser man nøyere på bruttotallene for oktober viser de at nordmenns innløsninger i aksjefond og kombinasjonsfond bare ble litt høyere enn normalt, til tross for børsfallet.

- Dette viser at nordmenn flest har forstått at man ikke bør innløse andeler når aksjekursene faller, sier Lasse Ruud, administrerende direktør i VFF.Kilde: VFF og Oslo Børs

Handlet mer
Tallene viser også at nordmenns tegning i aksjefond og kombinasjonsfond var vesentlig høyere i oktober enn i de andre månedene i 2014. Dette tyder på at erfarne fondssparere benyttet kursfallene i aksjemarkedene til å øke sin langsiktige sparing i aksjefond og kombinasjonsfond.

- Vi har sett lignende spareadferd fra nordmenn under kursfall tidligere, og ikke minst under og etter finanskrisen høsten 2008. Nordmenn lar seg altså ikke skremme av børsfall, men benytter muligheten til å handle for å øke sin langsiktige avkastning, sier Ruud.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S.Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948