Penger inn tross børsuro

I løpet av september ble det nettotegnet for 690 millioner kroner i verdipapirfond, men kursfallet i aksjemarkedene førte til at den totale forvaltningskapitalen falt med 4 milliarder kroner.

Av den totale nettotegningen i september sto utenlandske kunder for hele 1,4 milliarder kroner, mens norske institusjonskunder nettosolgte for 717 millioner. Norske personkunder nettosolgte for 350 millioner kroner, mens kundegruppen «pensjonsmidler med fondsvalg» nettotegnet for 358 millioner kroner.Den totale forvaltningskapitalen er nå på 834 milliarder kroner.

Det viser ny markedsstatistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Uro i markedene
De siste ukene har verdens børser vært preget av uro. Børsfall er aldri hyggelig for andelseierne, men man må ikke glemme at slike perioder er helt normale.

-Det er ingen grunn til å bagatellisere usikkerheten som har oppstått, ei heller kursfallene i aksjemarkedene som har akkompagnert den, men for aksjefondssparere med lang sparehorisont er turbulens og varierende usikkerhet i aksjemarkedet støy som bør stenges ute, sier Zakariassen.

Det er nettopp kurssvingningene i aksjemarkedene som er grunnen til at vi over tid kan forvente høyere avkastning på aksjeplasseringer enn på rentebærende plasseringer.

- Det er derfor svært viktig at vi ikke lar handlingene våre bli påvirket av de kortsiktige psykologiske svingningene vi lett blir revet med i. Erfaringsmessig taper vi mye på å forsøke å «time» kjøp- og salgstidspunkt for aksjeplasseringer. Den langsiktige aksjefondsparer bør derfor forholde seg i ro. Den gamle oppskriften for aksjefondsparing gjelder fortsatt: Gå gradvis inn, utesteng støyen og sitt lenge, gå gradvis ut.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948