Tror banksparing og boligkjøp er like trygt

En undersøkelse utført av Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at nordmenn tror risikoen ved å investere penger i boligmarkedet vil være på linje med å sette sparepengene inn på en høyrentekonto i banken.

Samtidig tror nordmenn at det er boligmarkedet som vil gi den høyeste avkastningen framover.

Henger ikke sammen
- Nordmenn ser dermed bort fra finansteorien, som sier at det ikke er mulig å oppnå høy forventet avkastning uten samtidig å påta seg en stor del risiko, sier direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen.

Undervurderer risikoen
Opinion utførte nylig en utvalgsundersøkelse for VFF som viser at nordmenn flest tror boliger vil stige mer enn aksjer de neste fem årene. Samtidig svarer de at boligmarkedet ikke har nevneverdig høyere risiko enn banksparing, og vesentlig lavere risiko enn aksjer og aksjefond.

Nordmenns oppfatning av forventet avkastning og risiko de neste 5 årene:


- Boligmarkedet har steget uvanlig mye de siste 20 årene, og det kan godt være at boligprisene fortsatt vil stige, men det vil være å se bort fra økonomiske tyngdelover dersom man samtidig tror at risikoen ikke er høyere enn ved banksparing. Man får sjelden både i pose og sekk, påpeker Zakariassen.

Undersøkelsen viser videre at nordmenn tror avkastningen i boligmarkedet de neste fem årene vil være sterkere enn avkastningen i aksjefond. Risikoen de forventer for aksjefond er derimot langt høyere enn den de forventer i boligmarkedet.

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948