Årsstatistikk 2014: Et godt år for fondssparerne

Fondskundene økte sine verdier i verdipapirfond med 173 milliarder kroner i fjor til 836 milliarder kroner.

Av økningen på 173 milliarder kroner, utgjorde 77,8 milliarder kroner avkastning på eksisterende midler, mens netto tilførsel av nye midler1) utgjorde 95,2 milliarder kroner.

Det viser den årlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Institusjonskundene tegnet mest
Norske institusjonskunder2) nettotegnet for 95,5 milliarder kroner i fjor, mens utenlandske kunder nettoinnløste for 7,2 milliarder kroner.

I kundegruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg» ble det nettotegnet verdipapirfond for 8,5 milliarder kroner i ulike pensjonsprodukter med individuelt fondsvalg.

Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 4,4 milliarder kroner i 2014, hvorav 1 milliard kroner i aksjefond og kombinasjonsfond og 3,4 milliarder kroner i andre typer verdipapirfond.

God avkastning
- I 2014 oppnådde norske personkunder en gjennomsnittlig avkastning på 11 prosent i aksjefond og kombinasjonsfond, mens snittavkastningen i ulike typer rentefond utgjorde litt under 5 prosent. Avkastningen varierte imidlertid mellom ulike fondsgrupper, der for eksempel pengemarkedsfond ga en snittavkastning på 2,3 prosent, mens globale aksjefond i snitt oppnådde en avkastning på 24,2 prosent i fjor, sier Lasse Ruud, adm. direktør i VFF.

De fleste kategorier verdipapirfond har også oppnådd god avkastning de siste fem årene.

- Avkastningen for globale aksjefond har for eksempel vært på over 90 prosent de siste fem årene, mens avkastning for aksjefond som investerer på Oslo Børs har vært 51 prosent i samme periode, sier Ruud.

Statistikk:
Hele 2014

Presentasjon fra pressekonferanse:
Lasse Ruuds presentasjon av statistikk 2014

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948

1)Netto tegning av nye andeler på 101,2 milliarder kroner, fratrukket reinvesterte utbytter, hovedsakelig i rentefond, på 9,6 milliarder kroner.

2) Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer eller i gruppen «pensjonsmidler med fondsvalg». Typisk er dette forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.