Økt interesse for aksje- og kombinasjonsfond

I februar ble det nettotegnet verdipapirfond for 14,2 milliarder kroner, og nordmenns nettotegningen i aksjefond og kombinasjonsfond var den høyeste siden 2006.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Størst interesse var det også i februar for rentefond, og av den samlede nettotegningen på 14,2 milliarder kroner gikk 9,5 milliarder kroner i ulike typer rentefond og 4,7 milliarder kroner i aksjefond og kombinasjonsfond.

Av den totale nettotegningen på 14,2 milliarder kroner sto norske institusjonskunder1) for 11,8 milliarder kroner, norske personkunder for 2,2 milliarder kroner, mens pensjonsmidler med fondsvalg2), sto for 1,6 milliarder kroner. Samtidig nettosolgte utenlandske kunder verdipapirfond for 1,4 milliarder kroner.

Av norske personkunders nettotegning på 2,2 milliarder kroner gikk 1,8 milliarder kroner inn i aksjefond og kombinasjonsfond mens de nettotegnet ulike typer rentefond for 0,4 milliarder kroner.

Totalt er det nå 894,1 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Alt tatt igjen 2014
-Norske personkunders har hatt økende nettotegning i aksjefond og kombinasjonsfond de siste tre månedene, og der nettotegningen i februar var den høyeste siden desember 2006. I løpet av årets to første måneder har norske personkunder nettotegnet i aksjefond og kombinasjonsfond for 2,8 mrd. kroner, mens tilsvarende tall var 1,0 mrd. kroner gjennom hele 2014. Det er imidlertid for tidlig å fastslå om nordmenns økte interesse for sparing i aksjefond og kombinasjonsfond blir en varig trend, sier Lasse Ruud, adm. direktør i VFF.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948

1) Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.
2) Aktiviteten fra kunders plasseringer via ordningene livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjonsmidler direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).