1,1 milliarder kroner inn i verdipapirfond i september

Det ble nettotegnet verdipapirfond for 1,1 milliarder kroner den siste måneden. Totalt er forvaltningskapitalen nå på 885 milliarder kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening.

Norske personkunder nettotegnet aksje- og kombinasjonsfond for 53,5 millioner kroner, men nettosolgte rentefond og andre fond, slik at det samlet ble nettosolgt for omtrent 400 millioner kroner i september.

Når det gjelder «pensjonsmidler med fondsvalg»* ble det nettotegnet for 1,69 milliarder i september. Samlet forvaltes det nå pensjonsmidler med fondsvalg for tett på 100 milliarder kroner.

Institusjonskundene kjøpte for nesten 2 milliarder

Institusjonskundene** nettotegnet for 1,9 milliarder kroner. 680 millioner gikk inn i aksjefond og 1,89 milliarder gikk inn i ulike rentefond. Institusjonskundene nettosolgte kombinasjonsfond for 744 millioner kroner.

... mens utlendingene solgte

De utenlandske kundene fortsatte å selge seg ut av norske verdipapirfond i september og netto ble det solgt for 2,1 milliarder kroner, fordelt på 1,55 milliarder kroner i aksjefond og 607 millioner i rentefond.

Hele statistikken fra siste måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bernt Zakariassen, Bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Pressefoto for nedlasting.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*) «Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**) Norske institusjonskunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.