30 milliarder inn i verdipapirfond første halvår

Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for hele 8,6 milliarder kroner i første halvår 2015. Den totale forvaltningskapitalen er nå på 901 milliarder kroner.

Det er tydelig at Ola og Kari Nordmann har fått øynene opp for fordelene ved å spare i fond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Vi har sjelden opplevd så stor pågang for aksje- og kombinasjonsfond fra personmarkedet som i første halvår i år, sier direktør Bernt S. Zakariassen.

Nettotegnet kombinasjonsfond for 6 milliarder

7,8 milliarder av nettotegningen fra personmarkedet gikk til aksje- og kombinasjonsfond. Nesten seks milliarder kroner gikk inn i kombinasjonsfond, mens det ble nettotegnet aksjefond for 1,7 milliarder kroner. Totalt har norske personkunder nå 171 milliarder kroner plassert i norske verdipapirfond.

Institusjonskundene tegnet mest

Når det gjelder institusjonskundene* ble det nettotegnet verdipapirfond for 32,2 milliarder kroner i første halvår. 20 milliarder gikk inn i obligasjonsfond. Totalt har institusjonskundene nå 533 milliarder kroner i verdipapirfond, hvorav 187 milliarder er plassert i aksjefond og 218 milliarder i obligasjonsfond.

Utlendingene solgte

De utenlandske kundene solgte seg imidlertid ut av norske aksjefond. I løpet av årets seks første måneder nettosolgte utlendingene aksjefond for 15,5 milliarder kroner.

Totalt nettosolgte utlendingene norske verdipapirfond for 13 milliarder og ved utgangen av juni hadde de en forvaltningskapital på 100 milliarder kroner.

Samlet nettotegning på 30 milliarder

Samlet endte nettotegningen for alle kundegrupper på 30 milliarder kroner i første halvår. Av dette gikk 17 milliarder ut av aksjefond, mens det ble nettotegnet kombinasjonsfond for 14,9 milliarder, obligasjonsfond for 24,2 milliarder og 7,2 milliarder i andre rentefond.

Den totale forvaltningskapitalen er nå på 901 milliarder kroner.

Last ned presentasjon av tallene her

Hele statistikken for juni måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

* Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.