5,5 milliarder inn i verdipapirfond i juli

I en kjølig norsk sommer ble det nettotegnet verdipapirfond for 5,5 milliarder kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

5,2 milliarder kroner ble plassert i ulike typer rentefond. Institusjonskundene* står for brorparten av dette med en nettotegning på 4,5 milliarder kroner i rentefond.

Det ble totalt nettosolgt aksjefond for 784 millioner og nettotegnet kombinasjonsfond for én milliard kroner i juli.

Privatpersoner kjøpte særlig kombinasjonsfond

Privatpersonene nettotegnet verdipapirfond for en halv milliard kroner. Mesteparten gikk inn i kombinasjonsfond med plasseringer for 397 milliarder kroner.

Det ble nettotegnet aksjefond for 34 millioner kroner og nettosolgt rentefond for 11 millioner kroner.

Ola og Kari har nå totalt 175 milliarder kroner plassert i verdipapirfond.

Ser vi på pensjonsmidler med fondsvalg**, ble det nettotegnet for 2,3 milliarder i juli, fordelt på blant annet 1,5 milliarder i rentefond og 840 millioner i aksjefond.

– Norske privatpersoner har nå i elleve måneder på rad nettotegnet i aksje- og kombinasjonsfond. Vi må tilbake til 2009 for å finne en like lang periode, sier direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.

Utlendingene solgte

De utenlandske kundene fortsatte å selge seg ut av norske verdipapirfond, med et nettosalg på 1,45 milliarder kroner. 704 millioner gikk ut av aksjefond, mens det ble nettosolgt rentefond for 833 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond er nå på 920,7 milliarder kroner.

Hele statistikken fra siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt Zakariassen, Bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*) Norske institusjonskunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

**) «Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).