Fortsetter å handle aksje-og kombinasjonsfond

Ola og Kari nettotegnet aksjefond og kombinasjonsfond for 1,1 milliarder kroner i april.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 0,5 milliarder kroner. Norske institusjonskunder* nettotegnet for 2,5 milliarder kroner og norske personkunder for 1,5 milliarder kroner. Samtidig nettosolgte utenlandske kunder verdipapirfond for 3,9 milliarder kroner.

Totalt er det nå 908 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Av norske personkunders nettotegning på 1,5 milliarder kroner gikk 1,1 milliarder kroner inn i aksjefond og kombinasjonsfond, og 0,3 milliarder kroner inn i ulike typer rentefond.

Hittil i år har norske personkunder nettotegnet 6 milliarder kroner i aksjefond og kombinasjonsfond, og ved utgangen av april hadde de 135 milliarder kroner i disse fondsgruppene.

Hele statistikken for siste måned | Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948