Markedsstatistikk

Foreningens markedsstatistikk gir deg en samlet oversikt over tegning, innløsning, forvaltningskapital med mer i det norske verdipapirfondsmarkedet.

Statistikken er inndelt i totalmarkedet og pensjonsmarkedet.

Totalmarkedet gir en samlet oversikt over det norske fondsmarkedet, mens pensjonsmarkedet viser aktiviteten i de lovregulerte ordninger som spesielt er rettet mot pensjonssparing.

Fra november 2005 omfatter statistikken både norskregistrerte fond og utenlandsregistrerte fond distribuert av norske forvaltningsselskap. Før dette omfatter statistikken kun norskregistrerte verdipapirfond.