MedlemsNytt 24-2015

Rapportering av aktiv andel

Som opplyst i MedlemsNytt 17-2015 fastsatte styret i Verdipapirfondenes forening før sommeren en bransjeanbefaling om beregning og rapportering av aktiv andel.

Anbefalingen angir hvordan aktiv andel skal beregnes, og videre anbefales det at aktiv andel rapporteres inn til foreningens databaseoperatør (Oslo Børs).

Oslo Børs har nå meldt at det er klart for innsendelse av aktiv andel, og at børsen vil sende ut oppdaterte rapporteringsskjemaer, der dette feltet inngår, til forvalterne.