MedlemsNytt 38-2015

Invitasjon til skatteseminar

I samarbeid med PWC inviterer Verdipapirfondenes forening til skatteseminar tirsdag 15. desember klokken 08.30 – 11.00. Seminaret holdes i PWCs lokaler i Dronning Eufemias gate 8.

Program

08.30 - 09.00 Registrering og kaffe

09.00 -09.45 Statsbudsjettet 2016, Scheelutvalget og internasjonale trender (BEPS) – hvor er vi på vei?

  • Generelle trender og betydningen for verdipapirfondsbransjen?
  • Foreslåtte lovendringer knyttet til kapitalbeskatningen
  • Endringer i utbyttebeskatningen for personer

09.45-10.00 Pause

10.00 -10.45 Verdipapirfondbeskatning - nye regler

  • Bakteppe - grunnleggende om beskatningen av verdipapirfond
  • Hva innebærer reglene; gjennomgang av reglene med talleksempler
  • Uavklarte forhold og sentrale problemstillinger
  • Endringer i markedsvilkår og konkurransesituasjon?
  • Tilpasningsmuligheter?

Meld deg på her!