Økt interesse for aksjefond i oktober

Nordmenn nettokjøpte aksjefond for over 500 millioner kroner.

Etter et par måneder med nettosalg, fikk personkundene igjen øynene opp for aksjefond i oktober. Det viser den siste markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt nettotegnet personkundene verdipapirfond for nesten 1,5 milliarder kroner den siste måneden. Om lag halvparten av dette gikk inn i aksje- og kombinasjonsfond med en nettotegning på 743 millioner kroner. Nettotegning i rentefond var 780 millioner kroner.

– Tallene for oktober tyder på at den underliggende trenden med økt sparing i aksje- og kombinasjonsfond er tilbake. Dette bekreftes også av den kraftige økningen som har vært i antall spareavtaler, sier Bernt S. Zakariassen i en kommentar.

Institusjonskjøp for 2,0 milliarder

Institusjonskundene*) nettotegnet for 2,0 milliarder kroner i oktober. 1,8 av disse ble satt inn i ulike typer rentefond. Institusjonskundene nettotegnet aksjefond for 627 millioner og nettosolgte kombinasjonsfond for 420 millioner.

De utenlandske kundene fortsatte å selge seg ut av norske verdipapirer med et nettosalg på omtrent 1,8 milliarder kroner.

Totalmarkedet sett under ett viser en nettotegning i verdipapirfond på 2,1 milliarder kroner i oktober. Den totale forvaltningskapitalen er nå på 919 milliarder kroner, opp fra 885 milliarder forrige måned.

(Artikkelen er oppdatert 12. november kl. 12.00)


Hele statistikken fra siste måned


Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Pressefoto for nedlasting.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388