Nordmenn nettosolgte aksjefond under børsuroen

Etter 11 måneder med positiv nettotegning i aksje- og kombinasjonsfond, endte august med nettosalg på 755 millioner kroner for personmarkedet.

Norske personkunder innløste verdipapirfond for 4,9 milliarder kroner i august. Samtidig ble det tegnet nye andeler for 3,9 milliarder. Nettotegningen endte dermed på nesten én milliard i minus i august.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening.

Innløsningen av aksjefondsandeler i august tilsvarer 2,69 prosent av forvaltningskapitalen. Det er omtrent på linje med det som har vært gjennomsnittlig innløsningsfrekvens de siste 10 årene.

845 millioner kroner gikk ut av aksjefond, mens 203 millioner gikk ut av ulike rentefond. Personkundene hadde imidlertid positiv tegning i kombinasjonsfond på nesten 90 millioner kroner.

Turbulent marked

August var en turbulent måned på aksjemarkedet - ledet an av Kina. Siden midten av juni til utgangen av august falt Shanghai-børsen over 40 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 7 prosent i august.

– Selv om nettotegningen i august ble negativ, er hovedbildet at nordmenn stort sett har is i magen og holder seg i ro når børsene svinger slik vi har sett den siste tiden. Det er også riktig strategi. Folk flest bør stenge markedsstøyen ute. Med langsiktig sparing og en fast månedlig spareavtale minimerer man risikoen for å treffe toppene og bunnene i aksjemarkedet, sier konstituert adm. direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt S. Zakariassen.

Nettosolgte for to milliarder

Totalt ble det nettosolgt verdipapirfond for nesten to milliarder kroner i august og den totale forvaltningskapitalen er nå på 895 milliarder kroner.

De norske institusjonskundene* nettosolgte for 2,3 milliarder kroner hvorav 1,1 milliard gikk ut av kombinasjonsfond og 359 millioner ut av aksjefond.

De utenlandske kundene nettosolgte for 878 millioner og har nå rundt 95 milliarder kroner plassert i norske verdipapirfond.

«Pensjonsmidler med fondsvalg»** var den eneste fondsgruppen med positiv nettotegning i august på 2,2 milliarder kroner. Det meste av dette gikk inn i ulike typer rentefond.

Hele statistikken fra siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Adm. dir. Bernt Zakariassen (konst.), Bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*) Norske institusjonskunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

**) «Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).