Ny administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening

Styret i Verdipapirfondenes forening (VFF) har ansatt Bernt S. Zakariassen (54) som ny administrerende direktør i foreningen.

Bernt S. Zakariassen er i dag direktør i foreningen, en stilling han har hatt siden 1998. Han har allerede tiltrådt stillingen.

Nåværende administrerende direktør Lasse Ruud har fratrådt sin stilling for å begynne i en lederstilling i et av medlemsselskapene. Lasse Ruud har vært administrerende direktør i VFF i 19 år og styret vil takke Lasse for den store innsats han har lagt ned i utviklingen av foreningen. Samtidig ønsker styret ham lykke til med nye utfordringer.

Med ansettelsen av Bernt S. Zakariassen bekrefter styret at arbeidet i VFF videreføres i tråd med den måte foreningen har vært drevet på. Bernt har vært en sentral medarbeider i foreningen gjennom mange år og han har hatt en betydelig rolle å spille i utformingen av det lovverk norsk fondsbransje arbeider under.

Styreleder i VFF, Egil Herman Sjursen, understreker at styret med denne ansettelsen sikrer seg at et kompetent og stabilt lederskap i foreningen videreføres til beste for norsk fondsbransje.

Kontaktpersoner:

Styreleder Egil Herman Sjursen, tlf.: 99 57 08 03

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, tlf.: 93 41 92 65