Stor interesse for aksje- og kombinasjonsfond

I mars ble det totalt nettotegnet verdipapirfond for 3,9 milliarder kroner. Ikke siden 2006 har Ola og Kari nettotegnet like mye i aksje- og kombinasjonsfond i løpet av en måned.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av den totale nettotegningen på 3,9 mrd. kroner sto norske institusjonskunder1) for 3,8 mrd. kroner og norske personkunder for 1,4 mrd kroner. Samtidig nettosolgte utenlandske kunder verdipapirfond for 1,3 mrd. kroner.

Totalt er det nå 912 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Av norske personkunders nettotegning på 1,4 milliarder kroner gikk 2,1 milliarder kroner inn i aksjefond og kombinasjonsfond, mens de gikk ut av ulike typer rentefond med 0,8 milliarder kroner.

Lave renter

-Vi må tilbake til desember 2006 for å finne en måned der norske privatpersoner hadde høyere nettotegning i aksjefond og kombinasjonsfond enn i mars. Videre har vi sett en jevn økning i nordmenns nettotegning i disse fondskategoriene de siste fire månedene, sier Lasse Ruud, Adm. direktør i VFF.

-Aksjemarkedets gode avkastning de siste årene, kombinert med dagens lave bankrenter, bidrar nok til endring i nordmenns spareadferd. Aksjer gir jo høyere forventet avkastning enn bankinnskudd, men da må du også være beredt på at pengene dine kan svinge en del i verdi underveis. Det er prisen du må betale for å kunne oppnå en høyere avkastning på sikt. Men denne risikoen kan du redusere ved å ha en sparehorisont på minst fem år, der du sparer jevnt og trutt hver måned. Da kjøper du andeler både i gode og dårlige tider, påpeker Ruud.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948