Store bevegelser i verdipapirfond

Årets første måned var preget av høy tegning og innløsning i verdipapirfond. Størst interesse var det igjen for rentefond.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).


I januar ble det nettotegnet verdipapirfond for 18,2 milliarder kroner. Hvor hele 17,6 milliarder kroner ble nettotegnet i ulike typer rentefond, mens det kom inn 0,6 milliarder kroner i aksjefond og kombinasjonsfond.

Norske institusjonskunder1) sto for det aller meste av den totale nettotegningen på 18,2 milliarder kroner. De nettotegnet totalt for 17,4 milliarder kroner og hele 14,5 milliarder kroner gikk inn i ulike typer rentefond.

Utlendingene solgte
Utenlandske kunder nettosolgte totalt for 2,7 milliarder kroner i verdipapirfond. 3,9 milliarder gikk ut av aksjefond, mens de nettotegnet rentefond for 1,2 milliarder kroner.

Kundegruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg», som i hovedsak består av midler fra innskuddspensjonsordninger, nettotegnet i januar for 1,5 milliarder kroner.

Norske personkunder nettotegnet totalt for 1,9 millioner kroner. 58 millioner kroner gikk inn i aksjefond, 994 millioner kroner i kombinasjonsfond, mens de nettotegnet ulike typer rentefond for 824 millioner kroner.

Reinvesterte utbytter i rentefond
- I januar utbetaler rentefond utbytter som reinvesteres i fondene2). Av den totale nettotegningen på 17,6 milliarder kroner i ulike typer rentefond, utgjorde reinvesterte utbytter 8 milliarder kroner, sier direktør i Verdipapirfondenes forening (VFF) Bernt S. Zakariassen.

Totalt er det nå 863,6 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948