Tror boligkjøp er mindre risikabelt enn banksparing

Nordmenn tror risikoen ved å investere penger i boligmarkedet er lavere enn å sette pengene på en høyrentekonto i banken.

Det viser en årlig fondsundersøkelse utført av Opinion for Verdipapirfondenes forening (VFF).

Samtidig mener Ola og Kari at det er boligmarkedet som vil gi den høyeste avkastningen framover. 62 prosent svarer at de tror «egen bolig» er blant de tre spareformene som vil gi størst avkastning de neste fem årene, etterfulgt av aksjefond med 52 prosent.

Folk mener imidlertid at sparing i aksjefond er langt mer risikabelt enn boligmarkedet. Mens 51 prosent mener at aksjefond er den spareformen som har høyest risiko, svarer bare 17 prosent at «egen bolig» er det mest risikable. 23 prosent svarer at de tror sparing på høyrentekonto eller rentefond har høyest risiko de neste fem årene.

– Folk ser bort fra økonomiske tyngdelover når de forventer at boliger skal gi høyest avkastning samtidig med at de anser risikoen som lavere enn til og med ved bankinnskudd. Det kan være grunn til å minne om at man sjelden får både i pose og sekk, sier Bernt S. Zakariassen, direktør i Verdipapirfondenes forening.

Flere har tro på aksjefond

Til tross for at nordmenn har størst tro på avkastning i boligmarkedet, er det likevel en stigende andel som mener at aksjefond er den spareformen som vil gi høyest avkastning det neste året. Denne andelen har steget med syv prosentpoeng fra samme periode i fjor.

40 prosent tror at kursene på aksjer/aksjefond vil stige det neste året, mens 18 prosent tror at de vil synke. 59 prosent av dem som har aksjefond i dag forventer at kursene skal stige, mot 32 prosent av de som ikke har aksjefond.

Det er fortsatt flest menn som har tro på at aksjekursene vil stige. 54 prosent av mennene svarer dette, mot 28 prosent av kvinnene.

Nordmenns oppfatning av forventet avkastning og risiko de neste 5 årene:

(1. Hvilke tre av følgende spare- eller investeringsformer tror du vil gi høyest avkastning/stige mest i verdi de neste 12 måneder vs fem år? 2. Hvilke av følgende spare- eller investeringsformer tror du vil gi høyest risiko de neste fem år? (rangeres 1-3))

Om undersøkelsen: Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført av Opinion for VFF i mai 2015.


Kontaktpersoner:
Direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388