Økt sparing til pensjon i fond

Nordmenn har en betydelig del av pensjonssparingen sin i fond. Den siste måneden har vi nettotegnet for omtrent to milliarder kroner i «pensjonsmidler med fondsvalg».

Det viser markedsstatistikken for mai fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsselskaper med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Hittil i år har vi nettotegnet for 7,8 milliarder kroner i slike produkter. 2,8 milliarder av disse har blitt plassert i aksjefond. 4,4 milliarder står i rentefond, mens 460 millioner gikk inn i kombinasjonsfond.

Siden VFF startet målingene i 2013 har den totale forvaltningskapitalen i denne kategorien vokst fra 57 milliarder til 113 milliarder kroner. 

Personkundene så vidt i pluss

Utenom pensjonssparingen nettotegnet Ola og Kari Nordmann for 44 millioner kroner den siste måneden. Så langt i år har personkundene nettotegnet for omtrent en halv milliard kroner.

Institusjonskundene* nettotegnet fondsandeler for 2,4 milliarder kroner i mai. Forvaltningskapitalen til de institusjonelle kundene økte med 2,14 prosent til 541 milliarder kroner.

Utlendingene tilbake

De utenlandske kundene hadde en nettotegning i mai på ca. 200 millioner kroner. Dette er den første enkeltmåneden med positiv nettotegning av utenlandske kunder siden september 2014.

Rekordhøy forvaltningskapital

Totalt ble det nettotegnet fondsandeler i norske verdipapirfond for 4,5 milliarder kroner i mai. Til tross for en noe ruglete verdiutvikling i starten av året er den totale forvaltningskapitalen så langt i år opp 2,78 prosent til 930 milliarder kroner. Det er den høyeste verdien som er målt noensinne.

Hele statistikken fra siste måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf:93419265 Pressefoto til nedlasting.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf:97185388

*) Norske institusjonskunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.