4,5 milliarder kroner inn i verdipapirfond i august

Det ble nettotegnet aksje- og kombinasjonsfond for 1,5 milliarder kroner, mens 3 milliarder kroner gikk inn i rentefond i august.

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for 606 millioner kroner. Hittil i år har Ola og Kari nettotegnet verdipapirfond for 2,2 milliarder kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Det gikk mest penger inn i aksjefond, med en nettotegning på en halv milliard. 92 millioner gikk inn i kombinasjonsfond, mens 18 millioner gikk ut av ulike typer rentefond.

Totalt har personkundene nå 183 milliarder kroner plassert i norske verdipapirfond.

I gruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg*» ble det nettotegnet for 930 millioner kroner forrige måned. Den totale forvaltningskapitalen er på 118 milliarder kroner for denne gruppen.

«Proffene» kjøper fortsatt rentefond

Institusjonskundene** nettotegnet for totalt 2,9 milliarder kroner i august. Av dette gikk 2,5 milliarder inn i ulike typer rentefond, mens 443 millioner gikk inn i aksje- og kombinasjonsfond.

Utlendingene nettotegnet for 102 millioner kroner. Utenlandske kunder har nå 97 milliarder kroner plassert i norske verdipapirfond.

958 milliarder under forvaltning

Totalt ble det nettotegnet for 4,5 milliarder kroner i norske verdipapirfond i august. Den totale forvaltningskapitalen har økt med 52,8 milliarder kroner (5,83 %) så langt i år, til 958 milliarder kroner.

Hele statistikken for august måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.