Brev til Finansdepartementet om utvidelse av BSU-ordningen

Foreningen sendte den 11. august 2016 brev til Finansdepartementet med anmodning om å vurdere en utvidelse av BSU-ordningen til også å omfatte sparing i verdipapirfond.