Brev til Finansdepartementet: Skatteforliket - innspill til oppfølgingen av skatteforliket

Foreningen sendte 29. juni et brev til Finansdepartementet med innspill til oppfølgingen av to punkter i skatteforliket; økt skjermingsfradrag og en ordning for langsiktig sparing i børsnoterte aksjer og aksjefond.