Brev til Skatt Vest om unntak fra merverdiavgift

Foreningen skrev den 13. desember 2016 et brev til Skatt Vest Stavanger der det bes om at det utarbeides en veiledning/retningslinjer for å søke om unntak fra merverdiavgiftsberegning ved kjøp av finansielle tjenester.