Complianceseminar, torsdag 24. november 2016

​Verdipapirfondenes forening (VFF) inviterer til heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko. Seminaret rundes av med en bedre middag, hvor deltakerne vil få mulighet til å bli bedre kjent.

Tid: 24. november 2016, kl. 10.00 – 17.00 med påfølgende middag (registering og kaffe fra kl. 09.30)

Sted: KLPs lokaler i Bjørvika. Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

Pris: Kr. 3000 inkl. middag for medlemmer i VFF (Ikke-medlemmer: kr. 5000)

Seminaret vil blant annet rette søkelys mot:

  •     Risikostyring & Internkontroll
  •     MIFID II
  •     Investeringsrådgivning og grenser mot tilknyttet virksomhet
  •     Ansvarlige investeringer i fondsforvaltning

Program for nedlasting finner du her.

Foredragsholderne

Påmeldingen er nå avsluttet.

Påmeldingsregler:

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet, belastes 50% av kursavgiften
  3. Avmelding 3 dager før kurs, eller uteblivelse = full avgift.
  4. Dersom uteblivelse skyldes sykdom belastes ingen kursavgift, men et gebyr på kr 750,- til dekning av våre utgifter i forbindelse med deltakeren. Sykdom må dokumenteres med legeerklæring.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.

Eventuelle spørsmål kan rettes til silje.bue.sandvik@vff.no