Felles brev til Finansdepartementet om bortfall av skyggeratinger

Verdipapirfondenes forening, Verdipapirforetakenes forbund, Norges Rederiforbund, NHO og Finans Norge, sendte den 30. september 2016 et felles brev til departementet om hvordan bortfall av skyggeratinger kan svekke det norske obligasjonsmarkedet.