Feriemodus for fondssparerne i juli

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for 0,2 milliarder kroner. Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 6,5 milliarder kroner i juli.

Det var en rolig sommermåned for fondsmarkedets personkunder. Det ble nettotegnet aksje- og kombinasjonsfond for til sammen 217 millioner kroner, mens det gikk 19 millioner kroner ut av rentefond.

Så langt i år har Ola og Kari nettotegnet verdipapirfond for 1,6 milliarder kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

«Proffene» kjøpte rentefond

Det var litt mer fart i institusjonsmarkedet*. De institusjonelle kundene nettotegnet verdipapirfond for 6,4 milliarder kroner i juli. Det aller meste av dette gikk inn i ulike typer rentefond.

Det ble nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg** for 0,94 milliarder kroner i juli, mens de utenlandske kundene nettosolgte verdipapirfond for 1 milliard kroner.

950 milliarder plassert i fond

Totalt endte feriemåneden med en nettotegning på 6,5 milliarder kroner. 7 milliarder gikk inn i ulike typer rentefond, 0,1 milliard gikk inn i kombinasjonsfond, mens det gikk 0,5 milliarder ut av aksjefond.

Hittil i år har det blitt nettotegnet verdipapirfond for 33 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen har økt med fem prosent til totalt 950 milliarder kroner.

Hele statistikken for juli måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

**«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).