Flere unge sparer i fond

En av tre nordmenn sparer i aksjefond. Det er samme nivå som i fjor, men én aldersgruppe har økt kraftig.

Andelen fondssparere i alderen 18-30 år har nemlig økt med 7 prosentpoeng det siste året. Det viser den årlige Fondsundersøkelsen fra Verdipapirfondenes forening (VFF), gjennomført av Opinion. 

– Mens denne aldersgruppen tidligere har vært underrepresentert, er det i dag ingen store forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder andelen som sparer i fond, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen.

– Fordelen med å starte fondssparing tidlig er blant annet at du kan nyte godt av rentes renteeffekten og utsatt skatt lengre enn de som er eldre, sier Zakariassen.

Flest menn

Det er fortsatt flest menn som sparer i fond med en andel på 36 prosent, mot 27 prosent kvinner. Totalt er det i dag omtrent 1,3 millioner nordmenn som sparer i aksjefond.

Av disse har 24 prosent plassert mellom 10.000 og 50.000 kroner totalt. 21 prosent har plassert mellom 100.000 og 500.000 kroner.

Faste spareavtaler

52 prosent av fondssparerne svarer at de sparer gjennom en månedlig spareavtale.

Undersøkelsen viser at det har vært en økning i andelen som sparer mellom 1000-2000 kroner i måneden, mens andelen som sparer mellom 2000-5000 kroner har gått noe ned. 


Flere tror det er gunstig å investere nå

Men selv om noen kanskje har holdt igjen litt på sparingen i år sammenlignet med fjoråret, er det flere som mener at det vil være gunstig å kjøpe aksjefond nå, med 29 prosent mot 23 prosent i fjor.


Tallene viser videre at 45 prosent av andelseierne har spart i aksjefond i 10 år eller mer, og dette er mer enn en dobling siden undersøkelsen første gang ble gjennomført i 2006.

– Dette viser at mange har forstått at aksjefond først og fremst er en spareform som egner seg for langsiktig sparing, sier Zakariassen.


Fortsatt liten kunnskap om sparing i fond

Undersøkelsen viser at nordmenn fortsatt har en vei å gå når det gjelder forståelse av fondssparing.

På spørsmål om hvorvidt de tror at avkastningstallene som publiseres i flere aviser og nettsteder er fratrukket forvaltningshonoraret, svarer hele 63 prosent at de ikke vet. 31 prosent svarer nei, mens bare 6 prosent svarer ja (som er rett svar). 

– Dette tyder på at det fortsatt er behov for mer informasjon om sparing i verdipapirfond, herunder at avkastningstallene som publiseres viser nettoavkastningen, sier Zakariassen.

Last ned hele undersøkelsen her.

Kontaktpersoner:

Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i VFF. E-post: Bernt.zakariassen@vff.no Tlf.: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting.

Ida Aamodt-Hansen, kommunikasjonsrådgiver. E-post: Ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf.: 971 85 388

Om undersøkelsen: Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført av Opinion i perioden 9.-16. mai 2016. Vektet etter kjønn, alder og landsdel.