Fortsatt høy nettotegning i aksjefond i november

Personkundene nettosolgte verdipapirfond for 100 millioner i november, men det er fortsatt høy interesse for aksjefond.

Totalt nettotegnet personkundene aksjefond for 99 millioner og kombinasjonsfond for 10 millioner kroner i november. Samtidig nettosolgte de rentefond for 200 millioner, slik at måneden under ett endte med et nettosalg på 110 millioner kroner.

Personkundene har nå verdier for 185,7 milliarder kroner plassert i norske verdipapirfond, en økning på 1,4 prosent siste måned.

Det ble nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 890 millioner kroner i november. Det meste av dette gikk inn i ulike typer rentefond.

Proffene kjøpte aksjefond og solgte rentefond

De institusjonelle kundene** nettokjøpte aksjefond den siste måneden for 2,3 milliarder kroner. De solgte samtidig rentefond for 13,4 milliarder. Det høye tallet skyldes i hovedsak konserninterne allokeringer i et av selskapene.

Dermed endte måneden med et nettosalg på 11,3 milliarder for institusjonskundene.

Utlendingene er tilbake

De utenlandske kundene fortsatte å kjøpe norske verdipapirfond i november. Totalt ble det nettokjøpt andeler for 1,66 milliarder kroner. Dette er det høyeste beløpet notert i en enkeltmåned siden juli 2014.

Aksjefond for 3,4 milliarder kroner

Ser vi på hele markedet, endte november med et nettosalg av verdipapirfond på 8,8 milliarder kroner. Det ble nettotegnet aksjefond for 3,4 milliarder, mens det ble solgt rentefond for 12,1 milliarder.

Den totale forvaltningskapitalen er nå på 960,8 milliarder kroner.

Hele statistikken for november

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

 *«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.