Godt fondsår til tross for turbulente markeder

Fondskundene økte verdiene sine med 68,5 milliarder kroner i fjor til totalt 904 milliarder kroner.

Det viser den årlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for til sammen 12 milliarder kroner i løpet av fjoråret. 6,1 av disse gikk inn i kombinasjonsfond, mens 3 milliarder gikk i aksjefond.

– Lavt rentenivå har nok bidratt til økt interesse for langsiktig sparing i aksje- og kombinasjonsfond. Svært mange nordmenn har dessuten forstått at månedlige spareavtaler er den smarte måten å spare i aksje- og kombinasjonsfond på, og det var en kraftig økning i antallet slike spareavtaler i fjor, sier Bernt S. Zakariassen, adm. dir. i VFF.

God avkastning for langsiktige sparere

I 2015 oppnådde nordmenn som sparer i globale aksjefond en snittavkastning på 14,8 prosent. For aksjefond som investerer på Oslo Børs, var avkastningen på 6,2 prosent, mens internasjonale kombinasjonsfond i snitt hadde en avkastning på 5,9 prosent i 2015.

Siste fem år har de fleste kategorier av verdipapirer oppnådd god avkastning.For globale aksjefond har snittavkastningen vært på 14 prosent, mens nordiske og europeiske aksjefond har hatt en snittavkastning på omtrent 12 prosent.

– Børsfallet de siste dagene har skrelt bort mye av denne avkastningen, men det er viktig å huske på at midlertidige børsfall er helt normalt. Det har skjedd før, det skjer nå og det vil skje igjen. Det er nettopp ved å være med på disse svingningene at vi over tid kan forvente å oppnå en realavkastning på sparepengene våre, sier Bernt S. Zakariassen.

Institusjonskundene tegnet mest

Institusjonskundene1 nettotegnet for 14 milliarder, mens de utenlandske kundene nettoinnløste for 24 milliarder kroner.

I kundegruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg» ble det nettotegnet verdipapirfond for 9,3 mrd. kroner.

Av den totale økningen i forvaltningskapitalen i 2015 på 68 mrd. kroner, utgjorde 64,6 mrd. kroner avkastning for fondskundene, mens 3,4 mrd. kroner kom av nettotilførsel av nye midler2.

Statistikk:
Hele 2015

Desember 2015

Presentasjon:
Mer om statistikken for 2015

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Pressefoto for nedlasting.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

1) Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer eller i gruppen «pensjonsmidler med fondsvalg». Typisk er dette forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

2)Netto tegning av nye andeler på 11,7 milliarder kroner, fratrukket reinvesterte utbytter, hovedsakelig i rentefond, på 8,3 milliarder kroner.