Høy nettotegning i januar tross børsfall

I en måned preget av kraftig uro på verdens aksjemarkeder, ble det samlet nettotegnet andeler i verdipapirfond for 11,9 milliarder.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Det var institusjonskundene* som sto for det meste av nettotegningen i januar med totalt 9,8 milliarder kroner. Av dette gikk 6,7 milliarder inn i aksjefond, 3,7 milliarder inn i rentefond, mens det ble nettosolgt kombinasjonsfond for 474 millioner kroner.

Personkundene holdt seg i ro

Personkundene nettotegnet for 153 millioner kroner i årets første måned. Det meste av dette gikk inn i ulike typer rentefond med 746 millioner kroner i nettotegning. 1,9 millioner gikk netto ut av aksjefond og 637 millioner ut av kombinasjonsfond.

Når det gjelder pensjonsmidler med fondsvalg** ble det nettotegnet for totalt 2,6 milliarder kroner i januar, hvorav 0,8 milliard kroner i aksjefond.

– Nordmenn oppfører seg nok en gang beundringsverdig rolig og profesjonelt i urolige børstider. De fleste har forstått at det nettopp er ved å være med på disse børssvingningene at man over tid kan forvente å oppnå realavkastning på sparepengene, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen.

Utlendingene solgte

Utenlandske kunder nettosolgte for 750 millioner kroner. Utlendingene har nå en forvaltningskapital på 94,4 milliarder kroner.

Totalt endte januar med en nettotegning i verdipapirfond på 11,9 milliarder kroner. 6,7 milliarder gikk inn i aksjefond, 6,1 milliarder inn i rentefond, mens det ble nettosolgt kombinasjonsfond for én milliard kroner.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 871 milliarder kroner, en nedgang på 33 milliarder, eller 3,67 prosent fra måneden før.

Hele statistikken for siste måned.

Administrerende direktør Bernt Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Pressefoto til nedlasting.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*) Norske institusjonskunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

**) «Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).