Interessen for verdipapirfond tilbake

Det ble nettotegnet verdipapirfond for totalt 8,2 milliarder kroner i april.

Det var særlig stor interesse for obligasjonsfond, viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF). 

Personkundene nettotegnet for totalt 416 millioner kroner i april. Av dette gikk 197 millioner inn i aksjefond, og 256 millioner inn i obligasjonsfond. Det ble nettosolgt kombinasjonsfond for 106 millioner kroner. 

Ola og Kari har nå en forvaltningskapital på 176 milliarder kroner i verdipapirfond, en økning på 2,26 prosent fra måneden før.

Institusjonskundene kjøpte for 7,7 mrd.

Institusjonskundene* nettotegnet for 7,7 milliarder kroner, hvorav 5,6 milliarder gikk inn i obligasjonsfond. I underkant av 1 milliard ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond.

Det ble nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg** for 262 millioner kroner i april. Norske pensjonssparere har nå 110 milliarder kroner plassert i slike spareordninger.

Utlendingene solgte

Det var en svak negativ nettotegning på 226 millioner kroner fra utenlandske kunder forrige måned. Utlendingene har nå en forvaltningskapital på totalt 95,2 milliarder kroner.

Kjøpt verdipapirfond for 25,3 milliarder hittil i år

Totalt ble det nettotegnet norske verdipapirfond for 8,2 milliarder i april. 409 millioner gikk ut av aksjefond. Det ble nettotegnet kombinasjonsfond for 407 millioner, mens henholdsvis 1,2 og 6,5 milliarder kroner gikk inn i pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

Den totale forvaltningskapitalen er nå på 910 milliarder kroner, en økning på 1,36 prosent fra mars.

Så langt i år har det totalt blitt nettotegnet norske verdipapirfond for 25,3 milliarder kroner.

Hele statistikken fra siste måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf:93419265Pressefoto til nedlasting.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf:97185388

*) Norske institusjonskunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

**) «Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).