Kjøpte aksjefond for 3,5 milliarder i september

Det ble nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder kroner i september og interessen for aksjefond er fortsatt stor.

Personkundene kjøpte verdipapirfond for netto 898 millioner kroner forrige måned. Av dette gikk 260 millioner inn i aksjefond, 162 millioner i kombinasjonsfond og 621 millioner inn i rentefond.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Ut av rentefond – inn i aksjefond

Pensjonsmidler med fondsvalg* ble solgt ut av rentefond for 1,25 milliarder, mens det ble tegnet 1,46 mrd. netto i aksjefond.

Også de institusjonelle kundene** plasserte i all hovedsak penger i aksjefond i september. Av en total nettotegning på 1,4 milliarder gikk 1,5 milliarder inn i aksjefond, 43 millioner inn i kombinasjonsfond og 22 millioner inn i rentefond. Det ble solgt andre fond/hedgefond for 193 millioner kroner.

 - Vi ser at interessen for aksjefond fortsetter. Mens det gikk en drøy halv milliard kroner ut av rentefond, gikk det 3,5 milliarder kroner inn i aksjefond den siste måneden, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Utlendingene tilbake

For andre måned på rad nettotegnet de utenlandske kundene i norske verdipapirfond, etter en lang periode med nedsalg. 464 millioner gikk inn i ulike typer verdipapirfond i september.

Lavere forvaltningskapital

Til tross for en total nettotegning på 3 milliarder kroner er forvaltningskapitalen noe lavere enn for en måned siden. Totalt er nå 950 milliarder kroner under forvaltning i norske verdipapirfond, 0,83 prosent lavere enn forrige måned. Dette skyldes den generelle utviklingen i aksjemarkedet.  

Hele statistikken for siste måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Adm. dir. Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf.: 934 19 265 Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.