Ny tjeneste: Finn avkastning og kostnader for fondene dine på VFF.no

Verdipapirfondenes forening har i dag lansert en oversikt over data for alle verdipapirfond på sine nettsider. Her finner du blant annet tall for avkastning, risiko og kostnader for hvert enkelt fond.

Verdipapirfondenes forening har i mange år, som eneste aktør, laget en månedlig markedsstatistikk for det norske fondsmarkedet. Denne viser blant annet tegning, innløsning og markedsandeler for de ulike selskapene fordelt på fondsgrupper og fondstyper.

Fra i dag kan vi også tilby oversikt over en mengde tilleggsinformasjon om hvert enkelt fond gjennom Fondsdata-tabellen.

Dataene er levert av Oslo Børs og blir oppdatert flere ganger daglig. I tillegg til detaljerte avkastningstall, forvaltningshonorar og risikoklasse, viser tabellen NAV-tall, ulike risikomål og nøkkelinformasjon om fondene som du ikke finner lett tilgjengelig andre steder. 

– Vi ønsket å gjøre informasjon om fondene mer tilgjengelig for våre medlemmer og andre brukere enn det er i dag. Gjennom fondsdata-tabellen kan du enkelt få oversikt over de mest vesentlige data om fondene samlet på ett sted, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening (VFF).

Eksempler på bruk av Fondsdata: 

Sorter fondene etter avkastning, risiko eller kostnader, fordelt på type fond og fondsgrupper: 

Avkastningstallene viser netto avkastning for den tidsperioden som er valgt, korrigert for forvaltningsgebyrer og andre løpende kostnader som skal belastes fondet. Det er ikke korrigert for tegnings- og innløsningsgebyr, som belastes andelseieren.

Ved å klikke på det enkelte fondet får du detaljert informasjon:

Kontaktinformasjon: 

Adm. direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265.Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388