Nordmenn fortsetter å strømme til aksjefond

I oktober ble det nettokjøpt norske verdipapirfond for 5,4 milliarder kroner. Personkundene sto for en halv milliard av disse. Det var aksjefond som var mest populært.

Personkundene nettotegnet (kjøp minus salg) aksjefond for 634 millioner kroner i oktober. 96 millioner gikk inn i kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt rentefond for 108 millioner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Samtidig ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg*, som blant annet innebærer innskuddspensjon, for 1,25 milliarder kroner. Av disse ble 775 millioner satt i aksjefond og 482 millioner i rentefond.

– I løpet av første halvår nettotegnet personkunder aksjefond for totalt 58 millioner kroner, mens det så langt i annet halvår er nettotegnet for 1,5 milliarder. Samtidig har interessen for rentefond avtatt, men likevel har det etter sommeren blitt nettotegnet rentefond for i underkant av en halv milliard, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt S. Zakariassen.

Utlendingene kommer tilbake

De institusjonelle kundene** nettotegnet for totalt 2,2 milliarder kroner i oktober. 0,8 milliarder gikk inn i aksjefond og 1,4 milliarder ble satt inn i ulike typer rentefond.

De utenlandske kundene fortsetter å kjøpe norske verdipapirfond. Den siste måneden nettotegnet utenlandske kunder for 1,4 milliarder kroner hvor det meste ble satt inn i aksjefond.

3,7 milliarder i aksjefond

Totalt endte oktober 5,4 milliarder i pluss for andeler i norske verdipapirfond. 3,7 milliarder ble plassert i aksjefond, 0,1 milliard i kombinasjonsfond, mens 1,6 milliarder ble satt inn i rentefond.

Hittil i år har det blitt nettotegnet norske verdipapirfond for 46 milliarder kroner.

Den totale forvaltningskapitalen økte med 9,8 milliarder og var ved utgangen av måneden på 960 milliarder kroner. Så langt i år har det vært en økning i forvaltningskapitalen på 6,1 prosent.

Hele statistikken for oktober

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Bernt S. Zakariassen,bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

 *«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.