Nordmenn nettotegnet aksjefond for 185 millioner i februar

Norske personkunder nettokjøpte aksjefond, men solgte seg ned i kombinasjonsfond og rentefond i februar.

Totalt nettosolgte personkundene verdipapirfond for en halv milliard kroner forrige måned. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

185 millioner gikk inn i aksjefond, mens det ble nettosolgt kombinasjonsfond for 267 millioner og ulike typer rentefond for 530 millioner.

Institusjonskundene kjøpte

Institusjonskundene* nettotegnet verdipapirfond for 4,9 milliarder kroner i februar. Av dette gikk 2,4 milliarder inn i aksjefond og 2,5 milliarder inn i rentefond.

Institusjonskundene nettosolgte kombinasjonsfond og andre fond for henholdsvis 159 millioner og 87 millioner kroner.

Pensjonsmidler for 1,1 milliard

Når det gjelder pensjonsmidler med fondsvalg** ble det nettokjøpt verdipapirfond for 1,1 milliarder kroner i februar.

De utenlandske kundene fortsatte å selge seg ut forrige måned, med et nettosalg i verdipapirfond på 728 millioner kroner.

Nettotegnet for 4,8 milliarder

Den totale nettotegningen i verdipapirfond forrige måned endte på 4,8 milliarder kroner. Det ble nettotegnet aksje- og kombinasjonsfond for 2,8 milliarder, mens det gikk 1,6 milliarder inn i ulike typer rentefond.

Hele statistikken fra siste måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Foto til nedlasting.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*) Norske institusjonskunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

**) «Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).