Norske fond blant de billigste i Europa

Norske fondssparere betaler langt mindre for sine fondsplasseringer enn de fleste av sine europeiske naboer. Det viser en ny rapport fra Morningstar.

I gjennomsnitt betaler nordmenn 0,65 prosent i forvaltningshonorar for sine fond, mot et europeisk snitt på 1 prosent. Det plasserer Norge på en tredjeplass over de billigste landene, kun slått av Irland og Sveits.

 – Undersøkelsen viser at norsk fondsbransje tilbyr fond til svært konkurransedyktige priser. Det er et uttrykk for at konkurransen i det norske markedet fungerer, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt S. Zakariassen.


Prisene faller i hele Europa

Studien, som er gjennomført av analyseselskapet Morningstar, omfatter en kartlegging av kostnadene i fond i 21 europeiske land. Undersøkelsen gjelder landet fondet er registrert i, ikke hvor det er solgt. Morningstar gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2013.

Trenden viser gjennomgående synkende fondskostnader i Europa, fra et snitt på 1,09 prosent i 2013 til 1,00 prosent i dag. Likevel betaler investorene mer i kroner og øre i dag enn i 2013 fordi forvaltningskapitalen har økt.

Snittet i Norge har falt fra 0,72 prosent i 2013 til 0,65 prosent i 2016.

Billigst på obligasjonsfond

Om vi ser på de ulike fondstypene, kommer også Norge godt ut: Norge er det aller billigste landet for obligasjonsfond i Europa. Vi ligger på bronseplass for kombinasjonsfond, rett bak Sverige og Nederland, mens vi havner på en fjerdeplass når det gjelder kostnader for aksjefond.


Økte plasseringer i passive fond

Noe av nedgangen i prisene kan forklares ved at flere har valgt å investere i såkalte indeksfond de siste årene. Indeksfondene eller «passive fond» er som regel billigere en aktivt forvaltede aksjefond.

Analyseselskapet har også sett på utviklingen i andelen passive fond. Undersøkelsen viser at på europeisk nivå er nå 10,3 prosent av alle investeringer i aksjefond gjort i passive fond. Det er en økning fra 8 prosent i 2013. Men det er store variasjoner fra land til land.

Sveits har den høyeste andelen passive fond. Der er hele 50 prosent av plasseringene i aksjefond gjort i passive fond – en økning fra 21 prosent i 2013. Hovedårsaken til det høye nivået er landets pensjonssystem som i stor grad innebærer bruk av billige indeksfond, ifølge Morningstar.

Norge følger på en fjerdeplass på listen over andelen passive fond med 26,5 prosent, etter Nederland (25,8%) og Irland (26,7%).

Norge nest billigst på indeksfond

Det er også store variasjoner i hvor mye investorene betaler for sine plasseringer i passive fond i de ulike landene. Det europeiske snittet er på 0,31 prosent i kostnader for passive fond, mot 1,38 prosent for aktivt forvaltede fond. 

Undersøkelsen viser at Norge har de nest laveste kostnadene for passive fond med et kostnadsnivå på i snitt 0,17 prosent. Til sammenligning har norske aktivt forvaltede fond i følge undersøkelsen en gjennomsnittlig kostnad på 1,28 prosent.  Sveits er billigst med et kostnadsnivå på 0,12 prosent i snitt for passive fond.


Undersøkelsen basert på «løpende kostnader»

Undersøkelsen baserer seg på KID-dokumentets oppgitte «løpende kostnader» som ble obligatorisk å opplyse om i bestemmelsene om krav til nøkkelinformasjon (KID) i 2012. Løpende kostnader omfatter alle kostnader som er belastet fondet (utenom transaksjonskostnader).

For norske verdipapirfond er det kun det årlige forvaltningshonorar samt evt. ekstraordinære kostnader som kan belastes verdipapirfondet, mens det i mange andre jurisdiksjoner er adgang til å belaste fondet en rekke andre kostnader.

Hele rapporten fra Morningstar ”European Fund Expenses Are Decreasing in Percentage» kan lastes ned her.

Kontaktpersoner:

Adm.direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388