Sidelengs for verdipapirfond i mars

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 480 millioner kroner den siste måneden.

Netto ble det solgt aksjefond for 3,2 milliarder, mens det ble kjøpt ulike typer rentefond for 3,5 milliarder kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Så langt i år har det totalt blitt nettotegnet verdipapirfond for omtrent 17 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen er nå på 898 milliarder kroner, en økning på 2 prosent fra forrige måned.

Personkundene holdt seg i ro

Personkundenes nettotegning endte på 339 millioner kroner i mars. 347 millioner gikk inn i aksjefond, 44 millioner gikk ut av kombinasjonsfond, mens det ble tegnet ulike typer rentefond for 79 millioner kroner.

Institusjonskundene solgte

Institusjonskundene* nettosolgte verdipapirfond for omtrent 1 milliard kroner. 2,7 milliarder gikk ut av aksjefond og 1,5 milliarder ble tegnet i rentefond.

Pensjonsmidler for 1,8 milliarder

Når det gjelder pensjonsmidler med fondsvalg** ble det nettokjøpt verdipapirfond for 1,8 milliarder kroner i mars. Det meste av dette gikk inn i rentefond. Samlet forvaltes det nå pensjonsmidler for vel 108 milliarder kroner.

– Verdipapirfond er som regel den foretrukne måten å forvalte innskuddspensjonsmidler på, og slike midler utgjør det meste av pensjonsmidlene som forvaltes i verdipapirfond, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

De utenlandske kundene nettosolgte norske verdipapirfond for 627 millioner kroner den siste måneden.

Hele statistikken fra siste måned

Statistikk hittil i år


Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf:93419265 Pressefoto til nedlasting.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf:97185388


*) Norske institusjonskunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

**) «Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).