Turbulent halvår endte i pluss for verdipapirfond

I juni ble det nettosolgt verdipapirfond for 3,9 milliarder kroner. Første halvår sett under ett endte imidlertid med solid nettotegning.

Den totale nettotegningen i årets seks første måneder endte på 26 milliarder kroner. Det viser markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF) for første halvår.

– I et svært turbulent halvår, som ble innledet med kraftig fallende kurser på verdens børser og avsluttet med uro rundt brexit, er det ikke overraskende at det aller meste av nettotegningen på drøye 26 milliarder kroner fant veien til rentefond, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF. 

Totalt ble det nettotegnet rentefond for 25 milliarder og aksjefond for 2,2 milliarder kroner i første halvår. Det ble nettosolgt kombinasjonsfond 1,7 milliarder kroner.


Personkundene holdt hodet kaldt

Heller ikke personkundene har latt seg skremme av markedsuroen. Totalt nettotegnet de verdipapirfond for 1,4 milliarder kroner i første halvår. Bare i juni alene nettotegnet personkundene for 884 millioner kroner.

2,7 milliarder kroner gikk inn i rentefond, mens det ble nettotegnet aksjefond for 58 millioner. Personkundene nettosolgte kombinasjonsfond for 1,3 milliarder kroner.

– Norske personkunder holdt igjen hodet kaldt og plasserte om lag like mye i aksjefond som de tok ut, sier Zakariassen.

– En viktig del av forklaringen er at stadig flere sparer månedlig i aksjefond og dermed i mindre grad lar seg påvirke av den kortsiktige markedsstøyen. Langsiktig, jevn sparing i aksjefond er nettopp oppskriften på å kunne forvente realavkastning på sparepengene våre, sier han.

Øker pensjonssparingen

Det ble nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 7,5 milliarder kroner i første halvår. Også her har mesteparten gått inn i rentefond. Det er imidlertid de institusjonelle kundene** som har stått for den største andelen av den totale nettotegningen med 22,4 milliarder kroner.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 918 milliarder kroner. Det er en økning på 14 milliarder fra starten av året.


Last ned presentasjon av tallene her

Hele statistikken for juni måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

 

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.