Årsstatistikk: Solid avkastning for norske fondssparere i 2016

Det siste året har norske fondssparere økt verdiene sine med 78 milliarder kroner til totalt 982 milliarder. Særlig aksjefond har fått et oppsving i 2016.

Av økningen på 78 milliarder, utgjorde 45 milliarder kroner avkastning for fondskundene og 33 milliarder nettotilførsel av nye midler1.

Det viser den årlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– 2016 ble igjen et godt år for fondskundene, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen. 

 – Den totale nettotegningen (kjøp minus salg) i verdipapirfond endte på 39 milliarder kroner hvor den største andelen gikk inn i aksjefond (13,4 mrd.). Det var høy nettotegning både i obligasjons- og pengemarkedsfond, mens det ble solgt kombinasjonsfond for 1 milliard mer enn det ble kjøpt i løpet av fjoråret, sier Zakariassen.

Ola og Kari kjøpte fond for nesten 5 milliarder kroner

Personkundene tegnet verdipapirfond for 4,8 milliarder kroner netto i 2016. Av dette gikk 2,4 milliarder inn i aksjefond, mens 3,5 milliarder gikk inn i ulike typer rentefond. Samtidig solgte Ola og Kari unna kombinasjonsfond for en halv milliard.

Totalt økte plasseringene til personkundene med 11 milliarder (6,3%) til 192 milliarder kroner i løpet av fjoråret.

– Fortsatt lavt rentenivå har nok bidratt til at flere nordmenn velger å sette sparepengene i fond. Langsiktig sparing i et aksje- eller kombinasjonsfond gjennom en fast spareavtale, er et trygt alternativ til banksparing og du kan samtidig forvente høyere avkastning over tid, sier Zakariassen.


Oppsving for aksjefond blant proffene

Institusjonskundene2 fikk for alvor opp øynene for aksjefond igjen i løpet av fjoråret, med en nettotegning på 12,2 milliarder kroner. Totalt tegnet de institusjonelle kundene andeler i verdipapirfond for 26 milliarder kroner i fjor.

Fondsgruppen «pensjonsmidler med fondsvalg3», som blant annet består av tall for innskuddspensjon, har hatt en kraftig vekst etter at den ble utskilt som egen gruppe i statistikken i 2013. Da var forvaltningskapitalen på 72 milliarder. Ved utgangen av 2016 hadde den økt til 124 milliarder kroner.

God avkastning på pengene

I 2016 oppnådde nordmenn som sparer i fond som investerer i norske aksjer, en snittavkastning på hele 18,3 prosent. «Nye markeder» gav en snittavkastning på 6 prosent, mens globale aksjefond i snitt hadde en avkastning på 2,4 prosent.

Ser vi på avkastningen de siste fem årene, er det imidlertid nordiske aksjefond og globale aksjefond som har gitt mest igjen for pengene, med en årlig snittavkastning på henholdsvis 18,5 og 16,2 prosent.

– Det er nettopp de som sparer jevnt og trutt og klarer å stenge markedsstøyen ute, for eksempel den som fulgte i kjølvannet av årets store hendelser som blant annet «Brexit» og Trumps valgseier i USA, som kan forvente å oppnå meravkastning på sparepengene sine, sier Zakariassen.

Statistikk:

Hele 2016

Desember 2016

Rapport: Det norske fondsmarkedet i tall

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf.: 934 19 265. Pressefoto for nedlasting.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf.: 971 85 388


1 Netto tegning av nye andeler på 39 milliarder kroner, fratrukket reinvesterte utbytter på 6,2 milliarder kroner.

2. «Norske institusjonelle kunder» er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

3. «Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).