6,5 milliarder kroner inn i verdipapirfond i august

Totalt ble det nettotegnet aksje-, kombinasjons-, og rentefond for 6,5 milliarder i august. Personkundenes andel av dette var 726 millioner kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av de norske personkundenes nettotegning på 726 millioner kroner, gikk 190 millioner i aksjefond, 162 millioner i kombinasjonsfond og 412 millioner inn i ulike typer rentefond.

Samtidig ble det netto satt inn 2,2 milliarder kroner i pensjonsmidler med fondsvalg, som hovedsakelig består av innskuddspensjonsordninger og unit linked-produkter. 1,8 milliarder kroner av nettotegningen i pensjonsmidler ble satt i aksjefond.

«Proffene» kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene* nettotegnet for 3,8 milliarder kroner i august. Av dette gikk 1,1 milliarder inn i aksjefond, mens 2,6 milliarder ble satt i ulike typer rentefond.

De utenlandske kundene fortsatte å selge seg ned i norske verdipapirfond den siste måneden, med et nettosalg på 270 millioner kroner.

Økning på 108 milliarder hittil i år

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond i august for 6,5 milliarder kroner. 2,7 milliarder gikk inn i aksjefond, 206 millioner ble satt i kombinasjonsfond og 3,5 milliarder gikk inn i rentefond.

Den totale forvaltningskapitalen er nå på 1 089 milliarder kroner, en økning på 108 milliarder eller 11 prosent så langt i år. Av denne økningen kommer om lag 57 milliarder kroner fra nytegning i verdipapirfondsandeler, mens resten er avkastning.

Hele statistikken fra siste måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner: 

Adm. direktør Bernt Zakariassen, Bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Pressefoto for nedlasting

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388