Brev til Finansdepartementet om behov for endring i forskrift til verdipapirfondloven om bruk av EPF-teknikker

Foreningen sendte den 23. januar 2017 brev til departementet med anmodning om å gjøre endringer i forskrift til verdipapirfondloven om bruk av teknikker for effektiv porteføljeforvaltning.