Brev til Skattedirektoratet om fastsettelse av skjermingsgrunnlag på ASK

Verdipapirfondenes forening sendte 5. desember 2017 brev til Skattedirektoratet der vi tar til orde for at skjermingsgrunnlaget for aksjesparekonto for inntektsåret 2017 settes til kontohavers innskuddssaldo pr. 31.desember 2017, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.