Complianceseminar, mandag 18. september 2017

Verdipapirfondenes forening (VFF) inviterer til heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko.

Seminaret rundes av med en bedre middag, hvor deltakerne vil få mulighet til å bli bedre kjent. 

Årets seminar vil ha følgende tema på agendaen:

 • Ny personvernlovgivning – GDPR
 • MiFID II
 • Best execution
 • Interessekonflikter
 • Investeringsvalg i praksis
 • Soliditetsregelverket for forsikringsselskaper – beregning av kapitalkrav og soliditetskapital
 • Gjennomgang av nye bransjenormer

Se nærmere program her 

Om foredragsholderne

Tid: 18. september 2017 kl. 9.30 – 17.30

Sted: Storebrands lokaler på Lysaker (Professor Kohts vei 9)

Pris: 2500 kr for medlemmer, 4500 for ikke-medlemmer

Påmelding: Innen mandag 11. september 2017

Vel møtt!

Påmelding her

Påmeldingsregler:

 • Påmeldingen er bindende.
 • Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes 50% av påmeldingsavgiften.
 • Avmelding 3 dager før seminar, eller uteblivelse = full avgift.
 • Dersom uteblivelse skyldes sykdom belastes ingen kursavgift, men et gebyr på kr. 750,- til dekning av våre utgifter i forbindelse med deltakeren. Sykdom må dokumenteres med legeattest.
 • Hvis du blir forhindret fra å møte er det fult mulig å la en kollega overta plassen din.
Eventuelle spørsmål kan rettes til: vibeke.engelhardtsen@vff.no